Tuesday, 3 June 2008

Kaydediciler

Kaydedici çeşitleri olan ;seri giris - seri çikis kaydirmali kaydediciler , seri giris - paralel çikis kaydirmali kaydediciler , paralel giris - paralel çikis kaydirmali kaydediciler , paralel giris - seri çikis kaydirmali kaydediciler hakkında genel bilgiler. KAYDEDICILER
Kaydediciler Dijital devrelerde sik olarak kullanilmaktadir. Bu yüzden dijital elektronikte önemli bir yer tutarlar. Kaydediciler binary (1 ve 0) bilgileri saklamaya yararlar. Kaydedicilerde her bir bitlik bilgi için bir adet flip-flop kullanilmaktadir. her bir flip-flop 1 veya 0 bilgisini tutar. Fakat bu kaydediciler geçici olarak bilgi tutarlar. Yani besleme oldugu sürece bilgiyi tutar, besleme kesildiginde ise bilgiyi kaybederler. Kaydediciler iki gruba ayrilirlar bunlar, seri ve paralel kayit yapan kaydedicilerdir. Girislerinde oldugu gibi çikislarinda da iki gruba ayrilirlar. Bunlara göre Seri Giris - Seri Çikis, Seri Giris - Paralel Çikis, Paralel Giris - Paralel Çikis ve son olarakta Paralel Giris - Seri Çikis olamak üzere toplam 4 gruba ayrilirlar. Bu kaydediciler kaydetme islemini kaydirmali olarak yaptiklari için bunlara Kaydrmali Kaydediciler de denmektedir. Simdi de kaydedicilerin çesitlerini inceleyelim.

1) Seri giris - Seri çikis Kaydirmali kaydedici :

Kaydedicilerde D tipi, J-K tipi ve R-S tipi flip-floplar kullanilmaktadir. En ideali ise D tipi flip-floplardir. Bu yüzde biz D Tipi flip-flop kullanacagiz. J-K veya R-S tipi flip-flop kullanmak için giris ucu J-K flip-flopta J, R-S flip-flopta ise S uclari olacaktir. Bu uclarla diger uclar arasina da degil kapisi baglanacaktir. Asagida 4 bit Seri giris - Seri çikis kaydirmali kaydedicinin FF'lardan olusan iç yapisi görülmektedir.Yukarida da görüldügü gibi FF'lar birbirlerine seri yani ardarda baglanmistir. A FF'unun girisine 1 bilgisi uyguladigimizi farzedelim. Bu durumda iken bir clock palsi uygulardak giristeki 1 bilgisi A FF'unun Q çikisinda görülür. Simdide giris ucuna 0 bilgisi uygulayalim. Qa çikisi da 1 oldugu için B FF'unun girisine 1 uygulanmis olur. Bu durumda clock palsi verirsek B FF'unun girisi 1 oldugu için Qb çikisi 1, A FF'unun girisi de 0 oldugu için Qa çikisi 0 olacaktir. Buraya kadarki durumu inceledigimizde Qa çikisi 0, Qb çikisi ise 1 olmus durumdadir. Bizim uyguladigimiz bilgi ise 1 0 bilgisidir. Bu durumda kaydediciye vermis oldugumuz 1 0 bilgisi kaydedilmis oldu. Daha sonra verilecek olan iki adet binary bilgide de biraz önceki vermis oldugumuz 1 0 bilgisi son iki FF'a kayacak, ilk iki FF'a da sonraki verilen bilgiler yerlesecektir. Dörtten daha fazla bilgi verildigi anda ise her fazlalik bilgide kaydedicinin içindeki son bilgi kaybolacaktir. Kaydediciye kaydettigimiz bilgileri geri almak için ise dört adet clock palsi verilmesi yeterlidir. her clock palsinde bilgiler kaydedici çikisindan birer birer alinacaktir. Bilgiler alindiginda ise kaydedicideki bilgi kaybolacaktir.

2) Seri giris - Paralel çikis Kaydirmali kaydedici :

Bu tip kaydedicide kayit islemi Seri giris - Seri çikis kaydedici ile ayni sekilde olamaktadir. Seri giris - Paralel çikis kaydedicinin Seri giris - Seri çikis kaydediciden tek farki tüm çikislarindan disariya uc çikartilmis olmasidir. Bu sayede bilgi okunmasi daha hizli olacaktir. Ayrica Bilginin okunmasi için clock palsi uygulanmasina da gerek yoktur. Bilgi okunduktan sonra da kaydedici içindeki bilgi kaybolmayacaktir. Asagida Seri giris - Paralel çikis kaydirmali kaydedicinin FF'lardan olusan iç yapisi görülmektedir.3) Paralel giris - Paralel çikis Kaydirmali kaydedici :

Bu kaydedici türünde ise tüm giris ve çikislardan disariya uc çikartilmistir. Kayit islemi için tüm giris uclarina bilgiler uygulanir ve clock palsi verilir. Bu durumda bilgiler kaydediciye yüklenmis olur. Ayrica tüm çikislarda da bu bilgiler görülmektedir. Bilgilerin okunmasi halinde kaydedicideki bilgiler kaybolmaz. Asagida Paralel giris - Paralel çikis kaydirmali kaydedicinin FF'lardan olusan iç yapisi görülmektedir.4) Paralel giris - Seri çikis Kaydirmali kaydedici :

Paralel giris - Seri çikis kaydedicide ise kayit islemi Paralel giris - Paralel çikis kaydedici ile aynidir. Çikis tek uctan olusur. Çikistan bilgi okumak için her bir bit için bir clock palsi uygulanir ve bilgiler birer birer okunur. Bilgiler okunduktan sonra kaydedici içindeki bilgiler kaybolur.